Een open data platform voor alle Friese overheden

Open uitnodiging

Het Fries Open Data Platform heeft de Provincie Fryslân, de Gemeente Leeuwarden en het Fries historisch en letterkundig centrum Tresoar als initiatoren. Iedere Friese gemeente en ook het Wetterskip is echter van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het Fries Open Data Platform! Neem contact op met de Friese open data werkgroep als u interesse heeft. Deelnemende partijen zijn uitgenodigd om op operationeel niveau mee te werken aan uitbreiding van het aanbod, en het zorgen voor onderlinge afstemming en ervaringsdeling, en tevens om op meer strategisch niveau te bepalen welke koers het Fries Open Data Platform gaat varen.

Samen is Friese data waardevoller

Als Friese gemeente of andere overheidsinstelling meedoen aan het Fries Open Data Platform heeft voordelen:

  • Eén vindplaats voor alle data over Friesland, zonder dat het nodig is dat al die data ook in het platform is ondergebracht
  • Eigen infrastructuur voor publiceren is niet nodig, maar kan wel
  • Naar al elders gepubliceerde data kan worden verwezen (geen duplicatie), en wordt zo wel in het Fries Open Data Platform vindbaar
  • Data die over een groter deel van Friesland beschikbaar is wordt daar bruikbaarder van, en dat vergroot de kans op waardevolle toepassingen
  • Gezamenlijke ontwikkeling van bruikbare werkwijzen t.a.v. publicatie, standaarden, en beheer
  • Grote vindbaarheid van de eigen data door automatische koppeling aan het nationaal open data register https://data.overheid.nl en het pan-Europese open data portaal
  • Geringe kosten. De Provincie Fryslân draagt de basiskosten, en alle andere deelnemers een veel geringer bedrag in de vorm van een jaarabonnement.
  • Geringe beheerslast. Iedere deelnemer beheert alleen het onderhoud aan de eigen gepubliceerde datasets. Het beheer van het platform is geregeld.

Doe ook mee

Interesse om ook als Friese gemeente of andere overheidsinstelling deel te nemen aan het Fries Open Data Platform? U bent van harte welkom. Neem contact met ons op, we horen graag van u.