Respond to "Tresoar: Alle Friezen - Genealogie - A2A - Webservice"