Provincie Fryslân: Recreatiewoningen

Waardering: (1 stem)

  • Beschrijving: Lijst van recreatiewoning-complexen in de provincie Fryslân
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische doeleinden.
  • Mogelijkheden: Het overnemen van gegevens uit deze publicatie is toegestaan
  • Coördinatenstelsel: nvt

Databestanden

Aangemaakt op: 04/12/2018 - 08:50
Last Modified: 04/12/2018 - 08:50
Aangemaakt op: 04/12/2018 - 08:46
Last Modified: 04/12/2018 - 08:46

Tags

Metadata

Veld Waarde
Bijgewerkt 2019-01-08T07:14:41.535317
Gecreëerd 2018-04-12T08:45:30.899243
Contact naam Provincie Fryslân
Contact e-mail werkgroep@open.frl
Taal Nederlands
Thema cultuur-en
Data-eigenaar http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Fryslan
Email data-eigenaar werkgroep@open.frl
Update frequentie Incidenteel
Periode 2016