Provincie Fryslân: Musea

Waardering: (0 stemmen)

  • Beschrijving: Lijst van musea in de provincie Fryslân
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische doeleinden.
  • Mogelijkheden: Het overnemen van gegevens uit deze publicatie is toegestaan
  • Coördinatenstelsel: nvt

Databestanden

Aangemaakt op: 04/12/2018 - 08:40
Last Modified: 04/12/2018 - 08:40
Aangemaakt op: 04/12/2018 - 08:40
Last Modified: 04/12/2018 - 08:40

Tags

Metadata

Veld Waarde
Bijgewerkt 2019-01-08T07:14:12.962612
Gecreëerd 2018-04-12T08:37:39.516146
Contact naam Provincie Fryslân
Contact e-mail werkgroep@open.frl
Taal Nederlands
Thema cultuur-en
Data-eigenaar http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Fryslan
Email data-eigenaar werkgroep@open.frl
Update frequentie Incidenteel
Periode 2017