Provincie Fryslân: Lijst van alle bedrijventerreinen in Fryslân

Waardering: (22 stemmen)

  • Beschrijving: Lijst van alle bedrijventerreinen in Fryslân per 1-1-2017
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische doeleinden.
  • Mogelijkheden: Het overnemen van gegevens uit deze publicatie is toegestaan
  • Coördinatenstelsel: WGS84

Databestanden

Aangemaakt op: 12/05/2017 - 15:44
Last Modified: 12/05/2017 - 15:44

Tags

Metadata

Veld Waarde
Bijgewerkt 2018-03-29T13:50:03.675117
Gecreëerd 2017-12-05T15:43:36.407319
Contact naam Provincie Friesland
Contact e-mail open@data.frl
Taal Nederlands
Thema ruimte-en-infrastructuur
Data-eigenaar http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Fryslan
Email data-eigenaar open@data.frl