Provincie Friesland: Inventarisatie datasets Provincie Fryslân 2016

Waardering: (19 stemmen)

  • Beschrijving: In 2016 is een inventarisatie gemaakt van welke data binnen de Provincie Fryslân aanwezig is en in welke mate deze openbaar is of zou kunnen zijn.
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische doeleinden.
  • Mogelijkheden: De dataset is geschikt om ideeën op te doen welke gegevens eventueel opvraagbaar zijn bij de Provincie Fryslân.
  • Coördinatenstelsel: NVT

Databestanden

Lees ook de PDF bijsluiter voor meer informatie over totstandkoming en datakwaliteit.

Aangemaakt op: 12/04/2017 - 15:03
Last Modified: 12/04/2017 - 15:03

De bijsluiter bij de gepubliceerde inventarisatie van datasets van de Provincie Fryslân in 2016.

Aangemaakt op: 12/04/2017 - 15:03
Last Modified: 12/05/2017 - 20:32

Tags

Metadata

Veld Waarde
Bron Provincie Fryslân
Bijgewerkt 2017-12-05T20:34:00.102717
Gecreëerd 2017-12-04T15:00:25.846804
Contact naam Provincie Fryslân
Contact e-mail werkgroep@open.frl
Taal Nederlands
Thema bestuur
Data-eigenaar http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Fryslan
Email data-eigenaar werkgroep@open.frl
Update frequentie eenmalig
Periode 2016