Gemeente Leeuwarden: Inventarisatie datasets gemeente Leeuwarden 2012

Waardering: (30 stemmen)

  • Beschrijving: In 2012 is een inventarisatie gemaakt van welke data binnen de gemeente Leeuwarden aanwezig is en in welke mate deze openbaar is of zou kunnen zijn.
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische doeleinden.
  • Mogelijkheden: De dataset is geschikt om ideeën op te doen welke gegevens eventueel opvraagbaar zijn bij de gemeente Leeuwarden.
  • Coördinatenstelsel: NVT

Databestanden

Lees ook de PDF bijsluiter voor meer informatie over totstandkoming en datakwaliteit.

Aangemaakt op: 12/06/2017 - 07:43
Last Modified: 12/06/2017 - 07:43

De bijsluiter bij de gepubliceerde inventarisatie van datasets van de gemeente Leeuwarden in 2012.

Aangemaakt op: 12/06/2017 - 07:43
Last Modified: 12/06/2017 - 07:43

Tags

Metadata

Veld Waarde
Bijgewerkt 2018-03-27T11:39:38.068243
Gecreëerd 2017-12-06T07:41:22.420250
Contact naam Gemeente Leeuwarden
Contact e-mail opendata@leeuwarden.nl
Taal Nederlands
Thema bestuur
Data-eigenaar http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Leeuwarden_(gemeente)
Email data-eigenaar opendata@leeuwarden.nl
Periode 2012