Welkom op het Fries Open Data Platform! 

Op het Fries Open Data Platform vindt u een overzicht van de beschikbare open data van de Provincie Fryslân, de Gemeente Leeuwarden en het Fries historisch en letterkundig centrum Tresoar. Het kan zijn dat de data die u zoekt (nog) niet openbaar of beschikbaar is. In dat geval horen we dat graag om het aanbod uit te breiden. Ook bij vragen, kwaliteitsproblemen met de data, verbeterpunten, ideeën en suggesties, vragen we u contact  met ons op te nemen 

Het Fries Open Data Platform is het resultaat van regionale samenwerking om meer open data op een makkelijke manier beschikbaar te stellen. Samen werken we ook aan standaardisatie van datasets, en aan het uitbreiden van het aantal beschikbare datasets. De huidige deelnemers aan het Fries Open Data platform nodigen de overige Friese gemeenten en het Wetterskip Fryslân uit zich ook aan te sluiten bij de samenwerking, om zo meer Friese data voor iedereen beschikbaar te stellen. 

Waardevol gebruik door u

Om hun werk te kunnen doen, verzamelen de Provincie Fryslân, de Gemeente Leeuwarden en Tresoar veel verschillende soorten gegevens. Data die waardevol en interessant kan zijn voor burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven, journalisten, en onderzoekers. Zoals gedetailleerde kaarten, verkeersgegevens, resultaten van bewonersonderzoeken, historische fotocollecties en meer. Als u Open data gebruikt heeft dat sociale en economische waarde.  Daarom stellen we in dit platform deze openbare data zo veel en zo gemakkelijk mogelijk beschikbaar. Maakt u gebruik van Friese open data, vragen we u ons dat te laten weten. Voorbeelden van hoe open data bruikbaar is helpt ons het aanbod uit te breiden, en brengt anderen op ideeën hoe zij ook open data kunnen gebruiken.

Gebruiksvoorwaarden

De deelnemers aan het Fries Open Data Platform volgen nationale regelgeving en het nationale beleid t.a.v. open data. Dat betekent dat iedereen – particulier en bedrijf – de open data van het Fries Open Data Platform mag hergebruiken in eigen toepassingen. De open data is gratis en zonder dat u uw gegevens hoeft achter te laten beschikbaar. Alle open data is beschikbaar met een CC0 licentie, of soms met een CC-BY licentie, waarmee we dat in juridische termen bevestigen. Dit is telkens vermeld bij de datasets zelf.

De Provincie Fryslân, de Gemeente Leeuwarden en Tresoar stellen de inhoud van de datasets met de grootst mogelijke zorg samen. Dit is echter geen garantie dat deze datasets volledig, accuraat en juist zijn. De provincie Fryslan, de gemeente Leeuwarden en Tresoar sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van deze datasets, waaronder ook – maar niet alleen – handelingen van een gebruiker van de datasets die op welke manier dan ook zijn ingegeven door de hier geplaatste informatie.

Open Data en Privacy

Uiteraard moet u er op kunnen vertrouwen dat de overheid uw gegevens beschermt. Persoonsgegevens, vertrouwelijke of bedrijfsgevoelige gegevens zijn niet openbaar en worden dus niet verspreid. Wat openbaar is en open data kan zijn is wettelijk geregeld in o.a. de Wet Openbaarheid van Bestuur en de Wet Hergebruik Overheidsgegevens.

Meer open data beschikbaar?

De deelnemers in het platform hebben meer data dan nu gepubliceerd wordt. We streven naar gestage uitbreiding. Heeft u behoefte aan bepaalde gegevens? Laat het ons weten! Open data zijn pas nuttig als u en anderen ze gebruiken. Daarom is uw vraag naar data belangrijk voor ons. Mail ons op werkgroep@open.frl of kom naar de maandelijkse bijeenkomsten van open.frl, we horen graag van u.

Iedere Friese Gemeente welkom

We verwelkomen graag andere Friese overheden om deel te nemen in het platform. Dit maakt de data van ons allemaal vindbaarder, en maakt de kans groter dat die open data nuttig wordt gebruikt door burgers, organisaties en bedrijven. Het reduceert bovendien de beheerslasten en kosten per deelnemer, en maakt het makkelijker samen het data aanbod uit te breiden. Lees meer over wat het Fries Open Data Platform kan betekenen voor uw Gemeente.